Integritetspolicy

Integritetspolicy för billigtmat.se 

 

Denna integritetspolicy förklarar hur billigtmat.se samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Vi värdesätter din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR). Insamling av personuppgifter När du besöker billigtmat.se kan vi komma att samla in vissa personuppgifter för att förbättra din upplevelse och erbjuda relevanta tjänster. 

 

Dessa personuppgifter kan inkludera: 

Namn E-postadress 

IP-adress 

Webbplatsens användning och beteendedata 

 

Demografisk information 

 

Användning av personuppgifter Vi använder de insamlade personuppgifterna för följande ändamål: För att tillhandahålla och förbättra våra tjänster För att skicka relevant information och marknadsföringsmaterial För att analysera användarbeteende och förbättra webbplatsens funktionalitet För att uppfylla våra lagliga förpliktelser Delning av personuppgifter Vi kan dela dina personuppgifter med följande parter: Tredjepartsleverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster Myndigheter och rättsliga instanser om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter och säkerhet Cookies och spårningsteknik Vi använder cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din webbläsarupplevelse och samla in information om hur du använder vår webbplats. Du kan anpassa dina cookie-inställningar i webbläsaren, men vissa funktioner på webbplatsen kan bli begränsade. Dataskyddsrättigheter Enligt tillämplig lagstiftning har du rätt att begära åtkomst, rättelse, radering och begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Kontakta oss om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter. Dataskyddssäkerhet Vi vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust eller ändring. Vi strävar efter att endast behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Ändringar i integritetspolicyn Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att hålla dig informerad om eventuella ändringar. Kontakta oss om du har några frågor eller bekymmer angående vår integritetspolicy.