Användarvillkor

Användarvillkor för billigtmat.se

Dessa användarvillkor reglerar användningen av hemsidan billigtmat.se. Genom att använda hemsidan samtycker du till att följa dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren ska du avstå från att använda hemsidan. Innehåll och information billigtmat.se är en hemsida som rekommenderar billig mat för alla målgrupper. Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, men vi kan inte garantera att allt innehåll är felfritt eller komplett. Vi tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår på grund av användning av information på hemsidan. Användarbeteende 

När du använder billigtmat.se förväntar vi oss att du följer följande riktlinjer: Du får inte sprida skadligt, stötande, olagligt eller oetiskt material på hemsidan. Du får inte försöka störa eller sabotera hemsidans funktion eller säkerhet. Du får inte använda hemsidan för att främja egen eller tredje parts kommersiella intressen utan tillstånd. Du får inte överträda några tillämpliga lagar eller regler vid användning av hemsidan. Immateriella rättigheter Allt innehåll på billigtmat.se, inklusive text, bilder, varumärken och logotyper, är skyddat av immateriella rättigheter och tillhör billigtmat.se eller dess licensgivare. Du får inte använda, kopiera, distribuera eller modifiera något innehåll på hemsidan utan skriftligt tillstånd från ägaren. 

Ansvarsbegränsning Vi strävar efter att tillhandahålla en pålitlig och säker hemsida, men vi kan inte garantera att den kommer att vara felfri eller att tillgången kommer att vara oavbruten. Vi tar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår på grund av användningen av hemsidan eller dess innehåll. 

Externa länkar billigtmat.se kan innehålla länkar till externa webbplatser och resurser som inte kontrolleras av oss. Vi tar inget ansvar för innehållet på dessa externa webbplatser eller eventuella skador eller förluster som kan uppstå vid användning av dem. Ändringar i användarvillkoren Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på hemsidan. Det är ditt ansvar att regelbundet granska användarvillkoren. 

Tillämplig lag Dessa användarvillkor regleras av svensk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med användningen av hemsidan ska avgöras av svenska domstolar.